Header

Propozice

Pořadatel: sportovní oddíl Goodway z.s. a Brána Trojzemí

Termín: 19.8. 2017

Místo: Hrádek nad Nisou - rekreační areál Kristýna

Trasa: Lužické hory, Ještědský hřeben

Ředitel závodu: Petra Cinkánová

Prezentace:

18.8. od 16 - 19 hod.;

19.8. od   8 - 10:30 hod.

Prezentace dětí:

18.8. od 16 - 19 hod.

19.8. od    8 - 9:30 hod!!!

Start:

10:00 hod. - dětské kategorie: rekreační areál Kristýna

11:00 hod. - trasa 50 a 80 km: rekreační areál Kristýna

11:30 hod. - trasa 30 km

 

Soutěž teamů: Soutěž teamů vypisujeme na trasách 50km a 80 km, kdy vyhlašujeme nejlepší team. Pořadí určuje součet časů nejlepších 3 členů teamu. Prosím uvádějte stejný název teamu v přihlášce a zkontrolujte si ho i na prezentaci závodu! Vítězí samozřejmě team se součtem nejlepších časů.

 

Přihlášky: Přihlásit se je možné prostřednictvím Internetu (platba musí být převedena na účet pořadatele do 7 dnů od data podání přihlášky)  nejpozději však do uzávěrky přihlášek 15.8.2017 za normální startovné (bez trička závodu) a do 4.8.2017 za 550Kč s tričkem závodu (nebo do vyprodání zásob). Přihlašování bude také probíhat přímo před startem při prezentaci v den konání závodu za zvýšené startovné. Startovné zasílejte na č.ú.: 253415335/0300; variabilní symbol Vám vygeneruje náš přihlašovací systém!!! Počet startujících v maratonu je omezen na 500! Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, mladší 15-ti let s písemným souhlasem a v jeho doprovodu. Děti se také mohou přihlásit předem. Počet je neomezen!!!

 

Bank account information for international payments:

basic (without T-shirts) a start fee for foreign bank payments is 21€ (the reason is the bank charges in case of foreign payments)

advanced (with T-Shirts) a start fee for foreign bank payments is 26€ (the reason is the bank charges in case of foreign payments)

IBAN CZ36 0300 0000 0002 5341 5335

BIC:CEKOCZPP

 

A)Startovné pro marathon:

"základní - včasné" 400,- Kč pro trasu 30, 50 a 80km s platbou nejpozději do 16.8.2016

Pro předem přihlášené dárek od partnerů závodu

"základní - včasné s tričkem závodu" 550,- Kč pro trasu 30, 50 a 80km s platbou nejpozději do 5.8.2016

Pro předem přihlášené dárek od partnerů závodu a tričko závodu (bohužel trička zdražila a potisk také)

"zvýšené startovné na místě" 550,- Kč pro trasu  30, 50 a  80 km v den konání závodu s platbou na místě

Kategorie Kadetů a juniorů (trasa 30 km) "základní - včasné" 300,- Kč, s platbou nejpozději do 15.8.2016 (v den závodu je cena startovného ve výši 550Kč); v případě zájmu o tričko je startovné 450Kč s platbou nejpozději do 4.8.2016

Bez nároku na dárky od partnerů a tričko

Startovné zasílejte  bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na č.ú. 253415335/0300; jako variabilní symbol uveďte číslo, které Vám vygeneruje náš přihlašovací systém a jako specifický symbol 222 !!! Pro později přihlášené možno zaplatit startovné při prezentaci v den startu závodu.!!!

Startovné zahrnuje: Zdravotní, horskou a pořadatelskou službu, startovní číslo, měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií, občerstvení v průběhu závodu a v cíli, teplé jídlo v cíli, mytí kol, sprchy na pláži, lístek do tomboly. Pro předem přihlášené dárek od partnerů akce a při včasném přihlášení a platbě 550Kč i tričko závodu.

B)Startovné pro dětský závod:

Jednotná cena pro přihlášení předem i platbu na místě v den dětského závodu – 100Kč.


Trasa:trasa maratonu 30km/ 50km / 80km  vede Lužickými horami a Ještědským hřebenem a je sjízdná i za těžkých povětrnostních podmínek. Při koncipování tras jsme se drželi motta: "Maximum přírody, minimum asfaltu" !

30km „hobby “ (632 m převýšení) – letošní novinka nabízející zejména plnohodnotný prožitek z opravdu nádherného prostředí lužického pohraničí je ideální volbou pro technicky i fyzicky méně vybavené jezdce, ženy či kategorii kadetů (15-18 let), opravdu má možnost si zazávodit úplně každý. Trasa prochází bližším okolím Kristýny, v blízkosti skalních a pískovcových útvarů, dolů či hornických oblastí využívaných ve středověku.

50km „middle way“ (1420 m převýšení) – dnes již téměř kultovní trasa vedoucí skrze Lužické hory a Ještědský hřeben, doprovázející závod nepřetržitě od úplného počátku až dodnes. Přes značnou obměnu původní trasy i dnes zažijete na málo kilometrech opravdu vše, co může bikování v českých podmínkách obnášet. Oproti 80tce je vynechána pouze lokalita Buku Republiky – tedy největší stoupání. Trasa prochází podél skalních útvarů v okolí České Brány, po Jitravských pláních, pěšinami Janovického lesa či pohraničními stezkami a singltreky. Navíc je letos nově součástí seriálu Haven MTB series 2017, započítává se tedy do celkového hodnocení.

80km „hot chilli pepper“ (2405 m převýšení) – trasa, již se nebojíme nazvat opravdovou výzvou pro milovníky horských marathónů a to především po stránce fyzické. Padesátikilometrová trať je zde rozšířena o stoupání Buku Republiky na Ještědském hřebeni či traverzy lučin u zapomenuté Panenské hůrky. Tato část trati je doslova chloubou a srdeční záležitostí našeho závodu, neboť se jedná o nejstarší jádro trasy naší patnáctileté historie.

 

Občerstvení: Pro 30 km trasu je občerstvovací stanice připravena v cíli. Pro 50km jsou na trase dvě občerstvovací stanice ve Zdislavě a Rynolticích. Pro 80km trasu jsou tři občerstvovací stanice. První je na Panenské Hůrce, druhá ve Zdislavě a třetí v Rynolticích. V cíli je připraveno pro všechny závodníky plnohodnotné občerstvení včetně pití (pivo nebo nealko).

 

Předpis: Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku, způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta (500Kč). Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná!!!

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trati nebo jiné technické změny z důvodu nepředvídatelných okolností.

 

Zdravotní zajištění: Zdravotní služba, horská služba, pořadatelská služba

Ceny: První na dlouhé trase získává zápis na poháru závodu. První tři v každé kategorii získávají věcnou cenu. Bohatá tombola.

Kontakt:

Organizace a přihlašování:

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

+420 602 680 640 (Petra Cinkánová)

Trasa a značení:

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

+420 725 357 278 (Vít Štrupl)

web: www.bikebabileto.cz

 

Pravidla kategorií:

Kategorie se řídí primárně dle ročníku narození!

Závodníci ve věku 15-18 let (kategorie kadeti a junioři) jsou povinni v den závodu odevzdat souhlas zákonného zástupce na prezentaci! (formuláře budou k dispozici na místě).

Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit dospělého závodu jen v doprovodu zákonného zástupce a jsou povinni odevzdat také souhlas zákonného zástupce na prezentaci závodu!

 

Pokyny pro seriál Haven MTB Series 2017:

Bike Babí léto se řídí svými vlastními kategoriemi a pravidly, které budou přepočítány do kategorií  seriálu až po závodě:

1) každý závodník starší 18 let, který chce získat body do seriálu, musí absolvovat 50 kilometrovou trať!!!

2) všichni závodníci ve věku 15-18 let (kategorie kadeti a junioři) musí absolvovat 30 kilometrovou trať, aby získali body do seriálu, nikoliv dětský závod! V den závodu je potřeba vyplnit rodičem či trenérem souhlas zákonného zástupce na prezentaci.


Kategorie:


Kategorie

rok narození

Trasa

D1

Předžáci, předžákyně

do 2010

800m

D2

Žáci, Žákyně

2006-2009

1,5km

D3

Mladší a starší žáci, žákyně

2002-2005

3km

KJM

Kadeti a junioři

15-18 let, 1998 – 2001

Marathon 30 km

KJZ Kadetky a juniorky 15-18 let, 1998 – 2001 Marathon 30 km

MK

Muži 19 let a více

1997 a dříve

Marathon 30 km

ZK Ženy 19 let a více 1997 a dříve Marathon 30 km
MS1 Muži 19 - 39 let 1997 - 1977 Marathon 50 km
MS2 Muži 40 - 49 let
1976 - 1967 Marathon 50 km
MS3 Muži 50let a více 1966 a dříve Marathon 50 km

ZS1

Źeny 19-39 let

1997 - 1977

Marathon 50 km

ZS2 Ženy 40 let a více 1976 a dříve Marathon 50 km

M

Muži 19-29 let

1997 - 1987

Marathon  80 km

M1

Muži I 30-39 let

1986 - 1977

Marathon  80 km

M2 Muži II 40-49 let 1976 - 1967 Marathon  80 km
M3 Muži III 50-59 let 1966 - 1957
Marathon  80 km
M4 Muži IV 60 let a více 1956 a dříve Marathon  80 km

Z1

Ženy I 19-39 let

1997 - 1977

Marathon  80 km

Z2

Ženy II 40 let a více

1976 a dříve

Marathon  80 km

Kategorie

Narozeni(ny) v letech

Trasa

D0

Bobíci

0-4 let, ročník narození od 2006

200m na stadionu

D1

Předžáci, předžákyně

5-6 let, ročník narození 2004 – 2005

1 kolo XC

D2

Žáci, Žákyně 1

7-8 let, ročník narození 2002 – 2003

1 kolo XC

D3

Žáci, Žákyně 2

9-10 let, ročník narození 2000 – 2001

2 kola XC

D4

Mladší žáci, žákyně

11-12 let, ročník narození 1998 – 1999

3 kola XC

D5

Starší žáci, žákyně

13-14 let, ročník narození 1996 – 1997

4 kola XC

K

Kadeti

15-16 let, 1994 – 1995

Maraton  33 km

KZ

Kadetky

15-16 let, 1994 – 1995

Maraton  33 km

MK

Muži krátká

1993 a dříve

Maraton  33 km

ZK

Źeny a juniorky

1993 a dříve

Maraton  33 km

H33

Handicapovaní

bez rozdílu věku

Maraton  33 km

J

Junioři

17-18 let, 1992 – 1993

Maraton  55 km

M

Muži

19-39 let, 1971 - 1991

Maraton  55 km

M1

Muži I

40 a více let, 1970 a dříve

Maraton  55 km

Z1

Ženy a juniorky

17-39 let, 1971 - 1993

Maraton  55 km

Z2

Ženy I

40 a více, 1970 a dříve

Maraton  55 km

U100

Urostlý biker

100kg a více

Maraton  55 km

MD

Muži  a Elite

19-29 let, 1991 - 1981

Maraton  88 km

MD1

Masters I

30-39 let, 1980 - 1971

Maraton  88 km

MD2

Masters II

40-49 let, 1970 - 1961

Maraton  88 km

MD3

Masters III

50 a více, 1960 a dříve

Maraton  88 km

ZD

Ženy dlouhá

19 a více, 1991 a dříve

Maraton  88 km

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2017 20:18)

 

Hlavní partneři

Partneři

Facebook Spinfit

Language Selection

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Kalendář závodů

V tuto chvíli zde nejsou žádné události